Bytte regnskapsfører?

Vurderer du å bytte regnskapsfører for ditt firma? Velger du å bytte regnskapsfører til Økonomihuset Tønsberg AS, gir vi deg inntil 10 timer gratis byttehjelp. Med riktig programvare og en tjeneste som er tilpasset dine behov kan du spare mye tid og penger. Hvis du i tillegg velger å bytte til en regnskapsfører som leverer mer enn…

Årets kvinnelige gründer fra Telemarksrøra AS

I mai i 2010 ble Stine Åsland kåret til Årets Kvinnelige gründer for etableringen av bedriften Telemarksrøra AS. Consis Tønsberg (nå Økonomihuset Tønsberg AS) har vært med helt fra starten, og er en viktig samarbeidspartner for at Telemarksrøra skal nå sine ambisiøse mål om vekst og utvikling. Consis Tønsberg (nå Økonomihuset Tønsberg)– en viktig partner…

Utleie av økonomisjef/konsulent

Ønsker du å ha regnskapet ditt i eget hus? Økonomihuset Tønsberg AS kan dekke de fleste behov innen administrasjon og økonomi i små til middels store bedrifter Fra tid til annen opplever man at nøkkelpersonell blir sykmeldt eller slutter. Eller kanskje man får større behov for bistand i forbindelse med omstillinger eller lignende. Ved hjelp av…

Årsoppgjør

I tillegg til likningspapirer vil regnskapspliktige måtte utarbeide årsregnskaper, som bl.a. skal innsendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Vi bidrar her med utarbeidelse av årsregnskaper med noter i henhold til gjeldende regelverk.

Rådgivning

Økonomisk rådgivning blir en stadig viktigere del av regnskapsførers oppgaver. Økonomisk rådgivning vil selvsagt også tilbys som enkeltstående oppdrag, og ikke kun som en del av et allerede eksisterende regnskapsoppdrag

Konsulentbistand

Herunder finnes en lang rekke oppgaver som en bedrift har behov for bistand til. For eksempel ad hoc-pregede engangsoppdrag til oppdrag av lengre varighet. Sistnevnte kan være å benytte regnskapsfører som vikar for regnskapssjef/økonomisjef i kortere eller lengre perioder, eller bistand vedrørende systemendringer, endringer i bemanning osv.

Rapportering

Periodevise rapporteringer er viktig for å følge med på et selskaps økonomiske situasjon. Våre rapporter er enkle å lese og kan tilpasses ditt behov. Vi bistår også med regnskapsmessig analyse hvis man har behov for hjelp til å forstå tallene bedre.

Lønn – Enkel og oversiktlig lønnsrutine!

Personalfunksjonen i en bedrift er viktig, omfattende og ofte et følsomt fagområde. Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør også at mange velger å overlate dette til en autorisert regnskapsfører. Vi tilbyr følgende tjenester: • Lønnsslipper og regnskapsbilag • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift • Utfylling og innsendelse av terminoppgaver • Feriepenger • Lønnsstatistikker • Fraværsregistrering • Utfylling…