Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Forhåndsskatt (AS/ASA) 15 15
Forskuddsskatt (PN) 15 16 15 15
Tilleggsforskudd 31
6. termin 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin
Merverdiavgift 10 11 10 31 10 12
Merverdiavgift årsoppgave 10
Arbeidsgiveravgift 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15