I tillegg til likningspapirer vil regnskapspliktige måtte utarbeide årsregnskaper, som bl.a. skal innsendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.
Vi bidrar her med utarbeidelse av årsregnskaper med noter i henhold til gjeldende regelverk.