Herunder finnes en lang rekke oppgaver som en bedrift har behov for bistand til.
For eksempel ad hoc-pregede engangsoppdrag til oppdrag av lengre varighet. Sistnevnte kan være å benytte regnskapsfører som vikar for regnskapssjef/økonomisjef i kortere eller lengre perioder, eller bistand vedrørende systemendringer, endringer i bemanning osv.