Personalfunksjonen i en bedrift er viktig, omfattende og ofte et følsomt fagområde. Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør også at mange velger å overlate dette til en autorisert regnskapsfører.

Vi tilbyr følgende tjenester:

• Lønnsslipper og regnskapsbilag
• Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
• Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
• Feriepenger
• Lønnsstatistikker
• Fraværsregistrering
• Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
• Refusjon av sykepenger
• Inn- og utmelding av arbeidstagerregisteret
• Ansettelsesavtaler