Økonomisk rådgivning blir en stadig viktigere del av regnskapsførers oppgaver.
Økonomisk rådgivning vil selvsagt også tilbys som enkeltstående oppdrag, og ikke kun som en del av et allerede eksisterende regnskapsoppdrag