Vi utarbeider selvangivelse med alle likningspapirer for aksjeselskaper og selvstendig næringsdrivende, samt deltakeroppgaver for deltagere i ANS, DA, KS osv.